LVSV Leuven
Oud-Ledenbond

Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven werd in februari 2003 een oudledenbond opgericht om de continuïteit van het LVSV Leuven te waarborgen en de goede contacten en vriendschappen tussen de LVSV’ers te onderhouden. Frank Beckx, gewezen voorzitter van LVSV Leuven (2001-2002) en LVSV nationaal (2002-2003) werd aangeduid als voorzitter van de oudledenbond.

In 2004 en 2005 organiseerde de oudledenbond twee geslaagde banketten met als gastsprekers respectievelijk minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en vicepremier Patrick Dewael, tijdens hun studententijd allebei voorzitter van het LVSV. De foto’s hiervan vindt u terug op deze website.

LIDMAATSCHAP

Ieder ex-lid van het LVSV kan zich aansluiten bij de oudledenbond. U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten van de oudledenbond en u ontvangt de nieuwsbrieven van het LVSV Leuven.
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 10 euro en kan worden gestort op rekeningnummer 001-7032989-80 van de oudledenbond LVSV Leuven.

Alvast bedankt voor uw sympathie en steun!

MEER INFO?

Frank Beckx, voorzitter oudledenbond
+32(0)476 80 94 74