Het erelidmaatschap van het LVSV is de mogelijkheid die wij bieden aan niet-studenten om hun sympathie voor onze vereniging te uiten en om hen de kans te geven zich nauwer bij onze vereniging te betrekken. Deze leden verdienen ons respect vanwege hun steun aan het LVSV en worden ook dusdanig behandeld. Dit betekent dat alle ereleden steeds persoonlijk worden uitgenodigd voor al onze activiteiten (zowel de politieke als de studentikoze activiteiten). Zij kunnen bovendien voor een bedrag van 15 euro per jaar alle exemplaren van ons ledenblad Blauwdruk ontvangen en zij worden (indien gewenst) opgenomen in de galerij der ereleden op onze website en in Blauwdruk.

Erelid wordt u door een bijdrage vanaf 40 Euro te storten op rekeningnummer: 734-0096923-29.

Gelieve bovendien uw naam, adres en gsm-nummer te mailen naar secretaris@lvsvleuven.be.