lvsv leuven

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) is een liberale studentenvereniging uit Leuven die al gedurende 45 jaar op een zeer studentikoze manier mensen in contact wil brengen met, en wil interesseren voor het liberale gedachtegoed in Vlaanderen.

Volledig onafhankelijk van alle partij-politiek zijn wij als vereniging uitermate goed gepositioneerd om de echte liberale ideologie, die helaas door de vele concessies van de liberale politieke partijen bij hen erg verwaterd is, te bewaren en te controleren. Het feit dat de vereniging de afgelopen jaren enorm in ledenaantal is gestegen, is een bewijs voor onze juiste en gedreven werking. Als liberale vereniging hechten wij belang aan een aantal fundamentele principes: respect voor het individu, het eigendomsrecht , vrijemarkteconomie, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van ieder individu. Dit zijn voor ons de voorwaarden om een liberale Rechtsstaat te verwezenlijken waarin elke burger zich maximaal kan ontplooien. Wie deze principes onderschrijft zal zich zeker bij ons thuis voelen. Om onze onafhankelijkheid te bewaren, weigeren wij als vereniging alle overheidssubsidie.

Onze vereniging draagt het liberale gedachtegoed uit door het organiseren van een aantal activiteiten en het publiceren van ons ledenblad ‘Blauwdruk’. We starten het academiejaar met een groot openingsdebat. Op onze wekelijkse Blauwe Maandagen nodigen we gastsprekers (politici, academici, mensen uit de sociaal-economische sector,…) uit of houden we een discussieavond. Verder bezoeken we een aantal interessante plekken (zoals brouwerijen of nationale en internationale seminaries) en doen we culturele evenementen aan. Als studentenvereniging organiseren we ook elk jaar een kroegentocht en een cantus. Bovendien worden al onze bijeenkomsten steevast in een studentikoze sfeer afgesloten tussen pot en pint.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.