LVSV Leuven
Hoog Banier

Schaar u achter onze idealen

En help de vooruitgang vrijwaren

Bekrompenheid is ver van ons

Ruimer horizonten roepen ons

Ons vrije woord is klaar te horen

Waar d’anderen in verdeeldheid zijn

Krachtig is onze strijd

Zowel voor enkeling als maatschappij

 

Hoog banier, o Vlag der Liberalen
Gegroet, gegroet: symbool van glansrijke idealen.

Hoog banier, o Vlag der Liberalen,
Gegroet, gegroet, uw Vlag zal zegepralen.

 

Inzet is ons niet vreemd

Werklust krijgt zijn kansen weer

Vooruitgang komt niet vanzelf

Het eist het beste van onszelf

Vervoeg daarom onze rangen

En werk mee aan ons verlangen

Een vrije maatschappij

Waar achting heerst voor allen