LVSV Leuven
Gij Enkeling Triomfant

Dit werkingsjaar hebben we ons voorgenomen het studentikoze aspect van onze vereniging
wat te (her)verdiepen. Traditiegetrouw organiseren we sowieso elk jaar cantussen, en vaak
eindigt een Blauwe Maandag – al dan niet gewild – in een kroegentocht, maar een groot deel van de 
clubgebruiken zijn nooit door ons in ere gehouden. Toch vormt de studentikoze pijler een belangrijk
verschil met een partijpolitieke jeugdvereniging à la JongVLD of Animo.

Wees gerust, we gaan geen lintjes invoeren – hoewel LVSV-Antwerpen en LVSV-Brussel wel gelint 
door het leven gaan – noch moet de voorzitter vanaf nu met ‘praeses’ aangesproken worden. Wat we
wel gaan invoeren is… een clublied! Tot vandaag moesten we noodgedwongen onze cantussen
 inzetten met de Vlag, wat ons waarschijnlijk tot de enige liberalen maakt die dat lied nog kennen,
op ons erelid Herman De Croo na. Dit werd een onhoudbare situatie temeer omdat De Vlag
 bezwaarlijk een studentenlied kan genoemd worden.

Vandaar dat ondergetekende zich aan zijn schrijftafel heeft gezet en is beginnen pennen. De
 bedoeling was een echt studentenstrijdlied te schrijven op een makkelijke melodie. De tekst moest 
op ludieke wijze duidelijk maken waar het LVSV voor staat en vooral waar het LVSV niet voor
staat. Het is niet voor niets een ‘strijdlied’. Kortom een lied zonder pretentie, behalve wat het
 politieke aspect betreft dan…

De zeer bekende melodie is van Amerikaanse oorsprong. De eerste versies van het lied dateren van
tijdens de Burgeroorlog en één versie ervan staat in de KVHV Studentencodex als ‘John Brown’s
 Body’. De meest bekende versie is waarschijnlijk ‘The Battle Hymn of the Republic’.

Brandaan MOMBAERS

Politiek secretaris – 2004


De vrijheid van de enkeling; daarvoor strijden wij met vuur
Ja tegen etatisme; en de profiteurscultuur
Nu meer dan ooit noodzaak’lijk; in dit wrede donk’re uur
Nu vrij en liberaal!

Refrein:
Trekt ten strijde voor de vrijheid!
Trekt ten strijde voor de vrijheid!
Trekt ten strijde voor de vrijheid!
Gij enk’ling triomfant!

De tsjeef dat is een windvaan; hypocriet met de wind mee
Ja hij preekt soms wel de vrijheid; onderhuids steeds ACW
Door oubollige moraal verknecht; wij doen daar niet aan mee
Nu blij en liberaal!

Marxisten, leninisten, stalinisten; kortom sos
Zij dwalen, ‘t profiteurschap; staat op schroeven, doodlijk los
De enkeling is hun melkkoe; ‘t arme volk vreet rendiermos
Voorspoedig liberaal!

De bruin, dat zijn fascisten; nee die maken ons niks wijs
Ja het blijven etatisten; ja ze denken sosgewijs
Hun programma is een farce; hysterisch bang en luid gekrijs
Gelukkig liberaal!

De groen zijn marginalen; hun project inconsequent
Kyoto, is hun bijbel; hun betutteling gekend
Ze klagen, veroorzaken; zo het Vlaams faillissement
Onbetutteld liberaal!

Na liberaal komt Vlaams; naar economisch’ reed’lijkheid
Maar het zuiden is te vaak; het Evil Empire, ‘t rood beleid
In ons denken leeft steeds verder; die aloude Vlaamse strijd
Nu Vlaams en liberaal!

Ons helden uit Chicago; heten Friedrich en Milton
Maar de wortels liggen hier; de Lage Landen hier alom
Supply-side of monetarist; bij ons zijt gij welkom
Onderbouwd en liberaal!

Als studenten hier te Leuven; is niet alles politiek
Ja op tijd en stond goed zuipen; da’s goed voor ons’ mekaniek
We lachen met onszelf; en van goed leven nooit niet ziek
Bourgondisch liberaal!