LVSV Leuven
FAQ

Wat is liberalisme?

Het liberalisme is een denkstroming die de nadruk legt op de vrijheid en gelijkwaardigheid van elk individu. Ieder mens heeft recht op sociale en economische vrijheid om zelf zijn/haar leven te leiden. Het LVSV steunt op deze basisprincipes. Binnen het LVSV bestaat er echter een veelheid aan meningen, het liberalisme is immers een huis met vele kamers.

Is het LVSV verbonden aan een politieke partij?

Nee. We zijn geen jongerenafdeling van Open Vld, LDD of eender welke partij. Onafhankelijkheid is van groot belang voor ons. Daarom aanvaarden we geen overheidssubsidies of giften van politieke partijen. We trachten wel goede banden te onderhouden met iedereen die tot de liberale beweging behoort.

Heb je als lid verplichtingen?

Als liberalen zijn we van het principe: iedereen kiest zelf welke verplichtingen hij of zij wilt aangaan. Als lid geniet je van alle lidmaatschapsvoordelen zonder bijkomende verplichtingen. Als je actief wilt meewerken dan is een functie als bestuurslid iets voor jou.