LVSV Leuven
Blauwe Maandag: Montesquieu (Wat met de rechtsstaat?)
wannes-verwijderen

wannes-verwijderen

Wie bewaakt de bewakers? Idealiter bewaken ze elkaar. En kunnen ze elkaar tegenhouden. Dat is althans het schijnbaar eenvoudig antwoord dat Montesquieu bijna 270 jaar geleden gaf.

Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu werd in 1689 geboren in Frankrijk. Na een bezoekje aan de overkant van het kanaal bracht hij een belangrijk inzicht terug naar het continent: als we vrijheid willen, dan moeten we zorgen dat diegenen die de macht uitoefenen elkaar kunnen tegenhouden. Tot op heden wordt dit idee gecultiveerd in de idee van de scheiding der machten.

Nochtans lijken we Montesquieu’s lessen niet begrepen te hebben. De aristocratische kamer en koning hebben we uitgekleed. De verkiezingsmethoden komen niet overeen met zijn aanbevelingen en het laatste snippertje juryrechtspraak overwegen we ook nog eens in twee te knippen. Het gevolg is dat de wetgevende en uitvoerende macht in de feiten in de zelfde handen liggen. En de rechterlijke macht? Ach, die geeft de andere machten bij voorkeur ruime appreciatiebevoegdheden, eerder dan ze in te perken.

Het is dus hoog tijd Montesquieu nog eens van onder het stof te halen. Montesquieu zelf is spijtig genoeg reeds overleden, maar met professor Foqué hebben we een waardig plaatsvervanger kunnen strikken

Professor René Foqué is professor emeritus in de rechtsfilosofie en –methodologie aan de KULeuven en Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij doceert Filosofie van de Mensenrechten en Democratisering van het Europees Inter-Universitair Centrum te Venetië en functioneert als academische coördinator van de Comenius Lectures in Legal Science te Bologna.

Zoals altijd, 20u – M. Museumcafé Leuven – Iedereen welkom – Gratis toegang.

Comments are closed.