LVSV Leuven
Blauwe Maandag: Discriminatie (27 februari)

Discriminatie is volgens het College voor de Rechten van de Mens
het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Maar in welke mate kan dit doorgetrokken en wanneer is er echt sprake van discriminatie? Moet discriminatie kunnen om de vrijheid van bijvoorbeeld werkgevers te vrijwaren? Kom er meer over te weten tijdens deze Blauwe Maandag.

Sprekers:
Matthias Storme studeerde recht en wijsbegeerte aan de UFSIA en aan de Katholieke Universiteit Leuven. In die periode was hij actief bij KVHV Antwerpen en Leuven. Nadien studeerde hij verder aan de Yale University, Università di Bologna en het Max-Planck-Institut. Thans is hij advocaat aan de balie van Brussel, buitengewoon hoogleraar aan de UA en gewoon hoogleraar aan de KULeuven; waar hij het Instituut voor Handels- en Insolventierecht leidt. Hij was voorzitter van t Verbond der Vlaamse Academici en Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen. Professor Storme ontving in 2000 André Demedtsprijs en 2005 de Prijs voor de Vrijheid. Hij zetelde als gemeenteraadslid in Gent, is lid van het partijbestuur van N-VA, voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw en is bestuurder van zowel het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen (aangeduid door het Vlaams Parlement) en als de Vlaamse Regulator voor de Media.

Koen Lemmens is doctor in de Rechten. Hij promoveerde in 2003 aan het Europees Universitair Instituut (Firenze) op het proefschrift: La presse et la protection juridique de l’individu: attention aux chiens de garde! Eerder studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar de problematiek van de fundamentele rechten en vrijheden (vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, privacybescherming,..), de rol van grondwettelijke hoven in democratische rechtstaten, en de verhouding tussen literatuur en recht. Zijn publicaties situeren zich dan ook voornamelijk op deze domeinen.

Hij is docent mensenrechten aan de KU Leuven (waar hij directeur is van het Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies) en aan de EUIC (Venetië). Aan de Vrije Universiteit Brussel doceert hij in de Master Journalistiek het vakonderdeel “Mediarecht”.

Sinds 2003 is hij ook advocaat aan de Brusselse balie, waar hij gespecialiseerd is in procedures bij het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de

20u- M. Museumcafé Leuven – Iedereen welkom – Gratis toegang

Comments are closed.