LVSV Leuven
Bericht aan de onderhandelaars: sla twee vliegen in één klap!

Het Liberaal Vlaams StudentenVerbond (LVSV) roept de communautaire onderhandelaars op om de afslanking van de overheid mee te betrekken in de onderhandelingen. Het is vaak hallucinant om bemiddelaars en verduidelijkers te horen spreken over procenten van de personenbelasting terwijl er een immense besparingsactie voor de deur staat. Men zou van de huidige situatie beter gebruik kunnen maken om tot een kerntakendebat te komen dat zowel institutionele als financiële oplossingen kan voortbrengen. “Sommige bevoegdheden hoeven namelijk niet gefederaliseerd maar afgeschaft te worden”, aldus Nick Roskams, politiek secretaris van LVSV Nationaal.

In de voorstellen van de laatste maanden zijn waslijsten te vinden van bevoegdheden die overgeheveld zouden moeten worden naar de gemeenschappen en gewesten. Men spreekt echter nergens van de noodzakelijke besparingen en maatregelen die daarmee gepaard zouden gaan. Nochtans laat men hiermee een gouden kans liggen om een aantal dossiers te deblokkeren.

Zo wordt bijvoorbeeld overwogen om de kinderbijslag over te hevelen, een maatregel die aan de andere kant van de taalgrens met argwaan onthaald wordt. Beter zou zijn om de kinderbijslag af te schaffen en een belastingverlaging door te voeren voor het totale uitgespaarde bedrag. Op deze manier wint men drie keer: de hete aardappel is van de onderhandelingstafel, men bekomt een besparing door de afschaffing van overbodige bureaucratie en de burger houdt meer geld over zonder het via een omslachtige weg terug te krijgen.

Naast het gegeven voorbeeld zijn er nog talrijke fondsen, raden, maatschappijen en agentschappen die nauwelijks een meerwaarde opleveren voor de belastingbetaler en slechts enkele particuliere belangen dienen. Door deze vehikels op te doeken, bereikt men wederom een twistpunt minder, een besparing meer en een gelukkige belastingbetaler er bovenop. Andere voorbeelden voor deze redenering zijn legio voor zij die zoeken.

Het LVSV roept alle politici op om werk te maken van deze oefening en niet te blijven steken in communautaire details. Anders loopt men het risico dat na de maandenlange onderhandelingen er een failliet land overblijft om te besturen.

Franc Bogovic                                              Nick Roskams

Voorzitter LVSV Nationaal                    Politiek Secretaris LVSV Nationaal

Comments are closed.