19 april

Blauwe Maandag: Democratie: een rechtsbegrip? -Laurent Waelkens

Posted by
Blauwe Maandag: Democratie: een rechtsbegrip? -Laurent Waelkens

Is democratie een rechtsbegrip? Zijn de twee verenigbaar? Laurent Waelkens, hoogleraar Romeins recht, legt het uit. Spreker: Prof. dr. Laurent Waelkens studeerde rechten te Kortrijk, Leuven en Leiden. Van 1988 tot 2004 was hij deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, voor het vak Romeins recht. Sinds 2004 is hij voltijds hoogleraar in het Romeinse recht […]

3 april

Blauwe Dinsdag: Cultuur als kennis? (Hayek)

Posted by
Blauwe Dinsdag: Cultuur als kennis? (Hayek)

Ligt de autonomie volledig bij het individu of hebben ook cultuur en instituties een belangrijke rol te spelen? Hoe verhouden deze ten opzichte van elkaar? Wat heeft de Westerse samenleving zo welvarend en rijk gemaakt? Dit en nog veel meer vragen zullen bekeken worden aan de hand van de werken van Nobelprijswinnaar F.A. Hayek. Spreker […]

10 maart

Eurodebat

Posted by
Eurodebat

De euro staat onder druk. Door de kredietcrisis van 2007 kwamen er steeds meer landen die hun staatsschuld niet meer konden aflossen. Verschillende initiatieven werden genomen door de ECB in de hoop dat de economie terug beter zou draaien. Deze initiatieven konden echter lang niet op steun rekenen van alle Eurolanden. Zo vroeg het Nederlands […]

24 februari

Blauwe Maandag: Discriminatie (27 februari)

Posted by

Discriminatie is volgens het College voor de Rechten van de Mens het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Maar in welke mate kan dit doorgetrokken en wanneer is er echt sprake […]

11 december

Blauwe Maandag: Montesquieu (Wat met de rechtsstaat?)

Posted by
Blauwe Maandag: Montesquieu (Wat met de rechtsstaat?)

Wie bewaakt de bewakers? Idealiter bewaken ze elkaar. En kunnen ze elkaar tegenhouden. Dat is althans het schijnbaar eenvoudig antwoord dat Montesquieu bijna 270 jaar geleden gaf. Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu werd in 1689 geboren in Frankrijk. Na een bezoekje aan de overkant van het kanaal bracht hij een […]

29 november

Blauwe Maandag: Public Choice

Posted by
Blauwe Maandag: Public Choice

Een politicus, uw vriend tot aan de stembus. Maar wat daarna? Welk incentives hebben beleidsmakers om te handelen in het belang van de bevolking? Wellicht hebben veel stemgerechtigden weinig tot geen vertrouwen meer in een dergelijke beweegreden. Zij hebben het gevoel dat de politici voor wie zij stemden niet langer hun stem vertegenwoordigen. Maar waarom […]

14 november

Blauwe Maandag: Privacy (Big Brother: Stasi tot dataretentie)

Posted by
Blauwe Maandag: Privacy (Big Brother: Stasi tot dataretentie)

CD&V verklaarde onlangs dat ze het bankgeheim op wilt heffen. Merkel en Hollande werden afgeluisterd door Obama. Ondertussen worden wij overstelpt door reclameadverteerders van zaken die we ooit hebben opgezocht op het internet. Wat is er met onze privacy gebeurd? Welke maatregelen zijn er die onze privacy garanderen of is privacy een lege doos aan […]