8 mei

Over Diversiteit

Posted by

Dit artikel werd geschreven door ondervoorzitter Dries De Maesschalck. Meningen geuit in dit stuk zijn strikt persoonlijk en reflecteren niet noodzakelijk de visie van onze vereniging. De campagne voor de rectorverkiezingen draait aan onze Alma Mater ondertussen volop, en dat brengt een aantal interessante punten aan het licht. Volgens Luc Sels is onze universiteit “te […]

24 april

Veel kandidaten, weinig keuze

Posted by

Artikel Blauwdruk april 2017 Veel kandidaten, weinig keuze Meningen in dit artikel zijn meningen van de auteur, niet noodzakelijk officiële standpunten van LVSV Leuven. (Arno Neukermans Bataillie – 05/04/2017)   Elf kandidaten dingen mee naar het Franse presidentschap, vijf van hen maken amper kans en halen met moeite 1% in de peilingen. Maar wie zijn […]

17 augustus

Diner Oudledenbond LVSV Leuven

Posted by

Ook onze oudledenbond zit niet stil. Op 8 oktober zal er een diner met tafelrede plaatsvinden door staatssecretaris Philippe De Backer! Alle info te vinden op https://www.facebook.com/events/1046222405471345/ en in onderstaande uitnodiging: Beste oud-LVSV’ers, Beste vrienden van de Vrijheid, Beste sympathisanten, Ik heb het genoegen u en uw partner uit te nodigen op het banket van de Oudledenbond […]

11 april

Blauwe Maandag: Common Law

Posted by
Blauwe Maandag: Common Law

Maandag 18 april maken we een uitstapje naar het Engelse rechtssysteem. Professor Marc Kruithof zal een lezing geven over hetgeen we kunnen leren van het common law rechtssysteem. Wat is common law? En belangrijker: wat kunnen we leren uit de geschiedenis en de kenmerken van niet-continentale systeem, zijn rechtersrecht en de plaats die billijkheid in […]

21 maart

Besparingsdebat (ism Libera! vzw)

Posted by
Besparingsdebat (ism Libera! vzw)

Op 11 april debatteren professor Paul De Grauwe (The London School of Economics and Political Science – LSE en KU Leuven) en professor Lex Hoogduin (gewezen directeur Nederlandse Centrale Bank) over het besparings- en hervormingsbeleid. De activiteit is een samenwerking tussen LVSV Leuven en Libera! Denktank. Tijdens de kredietcrisis werden banken met overheidsgeld rechtgehouden. In […]

8 maart

Artikel van de week: Hoeveel Griekse drama’s kan de Eurozone nog aan?

Posted by
Artikel van de week: Hoeveel Griekse drama’s kan de Eurozone nog aan?

Door Pieter Cleppe, oud-voorzitter van LVSV Leuven en vertegenwoordigt de onafhankelijke denktank Open Europe in Brussel. Na de overwinning van Syriza in de Griekse verkiezingen, ontvangen de Europese politici de rekening voor het doorschuiven van de rekeningen sinds 2010 – toen het land voor de eerste maal ‘noodleningen’ ontving die uiteindelijk tot 240 miljard euro […]

4 maart

De Lege Ferenda

Posted by

Elke maand kijkt onze anonieme columnist met een stevige portie satire naar de wereld rondom ons. Daarbij wordt een scherpe analyse gemaakt van de actualiteit. Verbanden die u niet gezien had, worden pijnlijk blootgelegd. Hoe de werkelijkheid was, is, en zou moeten zijn. —- Dat de Vlaamse socialisten al even om talentvolle mensen verlegen zitten, […]