LVSV Leuven
Blauwe Maandag: Peter De Keyzer “Vrijheid in tijden van verandering”
5 december 2017
De Keyzer
De westerling wordt om de oren geslagen met alle rampspoed die hem te wachten staat. Financiële crisissen, klimaatopwarming, burn-outs, terrorisme of een toekomst vol robots en zonder jobs. Ook schuldgevoelens over klimaat, consumptie, ongelijkheid, migratie of terrorisme staan steevast op het menu.

Maar hoe garanderen we dat westerse burgers weer hoopvoller naar de toekomst kijken? Volgens Peter De Keyzer moeten we hen laten geloven in hun eigen kunnen. Door ze vertrouwd te maken met hun eigen keuzes. Door ze te laten geloven dat ze zelf het verschil kunnen maken. Door ze tevreden te laten zijn met wat ze hebben. Door ze zelf verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leven. Niet door ze om de oren te slaan met hoe goed ze het hebben en hoeveel er op het spel staat. Niet door ze voortdurend rampscenario’s op te solferen. Niet door ze schuldgevoelens aan te praten voor elk probleem in de wereld. En al zeker niet door te beweren dat elke optimist een dommerik is.

Tijdens deze Blauwe Maandag zal Peter De Keyzer verder uiteenzetten hoe hij vrijheid ziet in tijden van verandering.
Zoals altijd: 20u, M. Museumcafé Leuven, gratis toegang!

Blauwe Maandag: The drug war
11 november 2017
Drugs

Op het vlak van drugsbeleid blijft België enorm verdeeld. Langs de ene kant zijn er voorstanders die geloven dat er een verantwoordelijker gebruik komt door bepaalde drugs te legaliseren, langs de andere kant zijn er tegenstanders die niet willen dat er nog meer schadelijke producten legaal worden. Een van de bekendste tegenstanders van de legalisatie is misschien wel Antwerpen waar Bart De Wever zijn befaamde war on drugs voert.

Maar is zo een war on drugs wel een goed idee? LVSV Leuven nodigt Peter Muyshondt uit om zijn visie op drugsbeleid duidelijk te maken en erna in discussie te gaan.

Peter Muyshondt is hoofdcommissaris van de lokale politie Voorkempen. Recent publiceerde hij het boek: Beleid op speed nadat hij eerder reeds het boek Broers waren we publiceerde.

Blauwe Maandag: Over ondernemen
27 oktober 2017
bourlon
Hans Bourlon is medeoprichter en CEO van Studio 100.
Een economie is niets zonder ondernemers. Ze creëren werkgelegenheid en welvaart . Maar hoe word je nu echt ondernemer? Wat zijn de tips & tricks van het ondernemerschap? Hans Bourlon legt het uit aan de hand van zijn recentste boek “De Blik van Bourlon” dat de heer Bourlon gratis aanbiedt aan aanwezige studenten!

In De blik van Bourlon gunt de gedreven ondernemer ons met veel gevoel voor humor en zelfrelativering een inkijk in zijn leven als CEO. Tegelijk legt hij raak en precies de Vlaamse ziel van vandaag bloot. Bourlon zoekt al schrijvend waar het echt om draait in het leven en hij schetst hoe hij menselijkheid, zingeving en stilte vindt.

Je ontdekt hoe het er achter de schermen van Studio 100 aan toegaat. Je leest over het succes, de tegenslagen en ook de menselijke drama’s die ondernemen soms met zich meebrengt.
Van het effect van zijn passage in De Slimste Mens ter Wereld, tot overstekende herten en een brief aan het adres van Pieter Bruegel. Dit boek brengt je aan het lachen, bezorgt je een krop in de keel en stemt je tot nadenken.

Voor De blik van Bourlon zijn de beste columns uit de krant De Tijd herwerkt en op een bijzondere manier aan elkaar verbonden via nooit eerder gepubliceerde brieven en verhalen. Randall Casaer maakte er prachtige illustraties bij.

Blauwe Maandag: Intercommunales
21 oktober 2017
intercommunales

Peter Reekmans is een politicus voor LDD en burgemeester van Glabeek. Hij is in een verder verleden ook nog voorzitter geweest van Jong VLD. Als libertair strijdt hij voor lage belastingen en een vlaktaks. In zijn strijd voor zoveel mogelijk individuele vrijheid liggen bijvoorbeeld de intercommunales, die hij ondemocratisch vindt, op zijn pad. Daar heeft hij dan ook nog maar pas 2 boeken over geschreven.

Reekmans toont daarin aan welke verpletterende verantwoordelijkheid de intercommunales hebben in de gigantische stijgingen van de prijzen voor basisbehoeften zoals energie, water en afval. Het boek brengt voor het eerst alle (semi-)intercommunales per sector in kaart en geeft een duidelijk beeld van de verdoken gemeentebelastingen en de buitenbalansstructuren via de intercommunales.

Wil je weten wat de intercommunales nu echt doen? En waarom er zoveel schandalen rond zijn? Kom dan zeker maandag 23 oktober om 20u00 naar het M-café!

Onderwijsdebat
10 oktober 2017
onderwijs
Onderwijs in België is altijd al een punt van discussie geweest. De schoolstrijd, de hervorming van het middelbaar onderwijs, de eindtermen, altijd blijkt onderwijs voer voor discussie. En hoewel het er in het verleden vaak dik op zat tussen liberalen en christendemocraten, slaan LVSV en CDS uitgerekend hierover de handen in elkaar met het Groot Onderwijsdebat.

Gastsprekers zijn:

Koen Daniëls (N-VA- onderwijsexpert)
Lieven Boeve (Directeur-generaal Katholiek Onderwijs)
Marleen Vanderpoorten (voormalig Open VLD-Minister van Onderwijs)
Johan Lievens (assistent Onderwijsrecht K.U. Leuven)

Moderator is oud-VRG-praeses Jonas Vernimmen.

Benieuwd naar wat Lieven Boeve te vertellen heeft over de dialoogschool?Welke plaats zou religie en levensbeschouwing moeten krijgen in de lessen? Wat doen we met geradicaliseerde kinderen op onze schoolbanken? Wat denkt N-VA nu eigenlijk over die eindtermen en leerplannen? Wat zou Oud-minister Marleen Vanderpoorten denken van de hervormingen middelbaar onderwijs? Hoe kijkt Lievens als expert onderwijsrecht naar het hele financiële plaatje?

Ook zo benieuwd naar de antwoorden op deze vele vragen? Kom dan dinsdag 10 oktober naar de Kleine Aula in MTC!

Praktisch:
Aanvang: 20u
Locatie: MTC Kleine Aula KU Leuven
Inkom: Gratis

Tot dan!
CDS Leuven & LVSV Leuven

Groot Openingsdebat
3 september 2017
Openingsdebat
Het begin van een nieuw academiejaar zetten we bij LVSV Leuven traditioneel in met het groot openingsdebat! De kopstukken van de 6 grote Vlaamse partijen zullen alvast aanwezig zijn. Binnenkort worden ze hier op de pagina voorgesteld. De moderator zal Nora Sleiderink zijn, hoofdredacteur van Veto.

De inkomstprijs bedraagt €2, daarvoor krijg je niet alleen een topdebat maar ook nog eens 4 gratis vaten! Er is ook de mogelijkheid lid te worden van onze mooie vereniging voor maar €5. Bij het lidmaatschap horen ook nog tal van leuke voordelen.
En als je na een geweldig debat en de gratis vaten nog steeds dorst hebt kan je samen met ons de avond op café verderzetten.

PANEL:
-CD&V: Wouter Beke
-Groen: Bjorn Rzoska
-N-VA: TBA
-Open VLD: Gwendolyn Rutten
-SP.A: John Crombez
-Vlaams Belang: Tom Van Grieken

CONCREET:
-Aanvang: 20u00
-Locatie: PDS-aula
-Inkom: leden: gratis, niet-leden: €2 (lid worden: €5)
-Gratis vaten achteraf

Over Diversiteit
8 mei 2017

Dit artikel werd geschreven door ondervoorzitter Dries De Maesschalck. Meningen geuit in dit stuk zijn strikt persoonlijk en reflecteren niet noodzakelijk de visie van onze vereniging.

De campagne voor de rectorverkiezingen draait aan onze Alma Mater ondertussen volop, en dat brengt een aantal interessante punten aan het licht. Volgens Luc Sels is onze universiteit “te wit en te blank” en geen afspiegeling van de samenleving, en in het programma van Rik Torfs zoeken naar het woord “diversiteit” levert een slordige 70 hits op -hoewel ongeveer de helft hiervan te maken heeft met diversiteit van onderzoeksdomeinen, e.d.-. Diversiteit lijkt één van de meer belangrijke punten van beide kandidaten te zijn, hoewel ze het er volledig over eens lijken: we hebben meer diversiteit nodig aan de universiteit. Helaas falen beide kandidaten om duidelijk te maken waarom dit voor de universiteit zo belangrijk is, en hebben geen van beiden echt een visie op hoe die diversiteit dan bereikt zou moeten worden. Ook geven beide kandidaten weinig informatie over wat ze juist verstaan onder diversiteit, wanneer vinden we dat onze studentenpopulatie voldoende divers is?

Diversiteit wordt al jaren verdedigd omdat er zogezegd vele voordelen zouden zijn als westerse studenten meer zouden omgaan met studenten met een andere culturele achtergrond, andere gewoontes en gebruiken, die andere ervaringen gehad hebben, en andere prioriteiten in het leven hebben. De kritiek van Luc Sels dat de universiteit geen afspiegeling is van onze diverse samenleving lijkt mij eerder vreemd. Hij lijkt daarmee te zeggen dat dat wel het geval zou moeten zijn, met andere woorden, hij wil dat jongeren met een andere culturele achtergrond, andere gewoontes en gebruiken, die andere ervaringen gehad hebben, en andere prioriteiten in het leven hebben, in dezelfde mate dezelfde keuzes zouden maken als westerse jongeren. Als dat het geval zou zijn lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de universiteit daardoor veel diverser zal worden (welke kleur ze ook mogen hebben), en zou ik zelfs durven stellen dat die jongeren eerder goed geïntegreerd zijn.

Dat beide kandidaten geen visie hebben op hoe die diversiteit bereikt moet worden lijkt mij eerder geruststellend. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld werkt men om diversiteit te bereiken aan universiteiten met een systeem waarbij men voorkeur geeft aan studenten met een andere achtergrond om toegelaten te worden tot de universiteit. Ik hoop dat ze deze eenvoudige methode niet als een optie zien, recent onderzoek toont namelijk aan dat de schade veroorzaakt door het ‘verkeerd matchen’ van studenten door ze toe te laten aan, of aan te zuigen naar, de universiteit enkel en alleen omwille van hun ras groter is dan de voordelen die men uit de verkregen diversiteit kan halen [1]. Men gaat er dan ook nog eens van uit dat diversiteit er enkel komt door personen van verschillende rassen bij elkaar te zetten, alsof iedereen van een bepaald ras min of meer hetzelfde is en dat we daardoor maar wat moeten mixen.

Helaas lijkt niemand, met behulp van empirische vaststellingen, enig bewijs te geven van de voordelen van diversiteit, of wordt er zelfs maar naar gevraagd. Met andere woorden, iedereen gaat er maar vanuit dat het wel zo is. Men zou nochtans denken dat als die voordelen van diversiteit die men claimt ook waar zijn alle voorstanders van diversiteit, waaronder onze twee kandidaat-rectoren, ondertussen stonden te schermen met een hoop wetenschappelijke papers waaruit blijkt dat die voordelen er ook werkelijk zijn. Gezien dat niet het geval is, is de auteur dan maar zelf op zoek gegaan naar wetenschappelijke studies over dit onderwerp, en dat leek niet zo eenvoudig. Er blijkt namelijk dat er niet zo geweldig veel onderzoek naar gedaan is in de eerste plaats. Het weinige onderzoek dat gedaan is, is niet in staat om de vele voordelen van diversiteit te bevestigen [2]of om veel effecten van diversiteit te vinden [3]. Hoewel er wel consensus lijkt te zijn dat “affermative action” om diversiteit te bereiken schade kan toebrengen.

Ik heb niets tegen diversiteit aan een universiteit, of eender welk instituut (of zelfs de samenleving in het algemeen) maar het lijkt mij niet opportuun om diversiteit actief na te streven. Als zoiets spontaan tot stand komt dienen we dat niet tegen te werken, maar met het actief na te streven zouden we ons in de eigen voet kunnen schieten. Overigens is de universiteit een instelling voor wetenschappelijk onderzoek, het zou jammer zijn moest er tijd en geld gaan naar het nastreven van een politiek correcte toestand van de studentenpopulatie dat anders aan wetenschappelijk onderzoek was besteed (of bepaalde onderwijsrichtingen die nu niet voldoende geld hebben om te kunnen blijven verder bestaan).

[1] Peter Arcidiacono, Esteban M. Aucejo, and Ken Spenner, “What Happens After Enrollment? An Analysis of the Time Path of Racial Differences in GPA and Major Choice,” June 2, 2011, http://public.econ.duke.edu/~psarcidi/grades_4.0.pdf.

[2] Arcidiacono, P., & Vigdor, J. (2009). Does the river spill over? Estimating the economic returns to attending a racially diverse college. Economic Inquiry, 48(3), 537–557.

[3] Serge Herzog, “Diversity and Educational Benefits: Moving Beyond Self-Reported Questionnaire Data,” Education Working Paper Archive, University of Arkansas, Department of Education Reform, November 19, 2007, abstract, http://www.uark.edu/ua/der/EWPA/Research/Achievement/1799.html.

« Vorige items