LVSV Leuven

Hier zal je onze laatste projecten kunnen terugvinden.

Recente artikels

10 maart

Eurodebat

Posted by
Eurodebat

De euro staat onder druk. Door de kredietcrisis van 2007 kwamen er steeds meer landen die hun staatsschuld niet meer konden aflossen. Verschillende initiatieven werden genomen door de ECB in de hoop dat de economie terug beter zou draaien. Deze initiatieven konden echter lang niet op steun rekenen van alle Eurolanden. Zo vroeg het Nederlands […]

24 februari

Blauwe Maandag: Discriminatie (27 februari)

Posted by

Discriminatie is volgens het College voor de Rechten van de Mens het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Maar in welke mate kan dit doorgetrokken en wanneer is er echt sprake […]

11 december

Blauwe Maandag: Montesquieu (Wat met de rechtsstaat?)

Posted by
Blauwe Maandag: Montesquieu (Wat met de rechtsstaat?)

Wie bewaakt de bewakers? Idealiter bewaken ze elkaar. En kunnen ze elkaar tegenhouden. Dat is althans het schijnbaar eenvoudig antwoord dat Montesquieu bijna 270 jaar geleden gaf. Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu werd in 1689 geboren in Frankrijk. Na een bezoekje aan de overkant van het kanaal bracht hij een […]

LVSV

Niet zomaar een vereniging.

  • Tom Palmer

    The continuity of leadership that LVSV has achieved is something from which all liberal youth groups could learn.

    - Tom Palmer
  • Johan van Overtveldt

    “Wanneer je er gaat spreken voel je steeds een grote aandacht voor wat je zegt en dit blijkt ook uit de verstandige vragen nadien, bovendien zijn het dan nog eens jonge mensen. Eén van de grote zaken die we vandaag missen is engagement, dat is er in jullie organisatie net wel. Men moet veel meer durven praten over de echte relevante problemen zodat een maatschappelijk debat op gang komt, het LVSV doet dit zeer goed. Het is duidelijk voor welke waarden jullie staan. Jullie hebben verbazend goede argumenten, zeker gezien jullie leeftijd. Dit inhoudelijke aspect mis ik vaak in onze samenleving.”

    - Johan van Overtveldt