LVSV Leuven

Hier zal je onze laatste projecten kunnen terugvinden.

Recente artikels

8 mei

Over Diversiteit

Posted by

Dit artikel werd geschreven door ondervoorzitter Dries De Maesschalck. Meningen geuit in dit stuk zijn strikt persoonlijk en reflecteren niet noodzakelijk de visie van onze vereniging. De campagne voor de rectorverkiezingen draait aan onze Alma Mater ondertussen volop, en dat brengt een aantal interessante punten aan het licht. Volgens Luc Sels is onze universiteit “te […]

25 april

Nieuwe Media (ISM Libera!)

Posted by
Nieuwe Media (ISM Libera!)

De media waren lange tijd zuilgebonden. Mensen kochten kranten die bij hun ideologie pasten om zich te informeren over wat er zich afspeelde in de wereld. Door de wijde verspreiding van het internet kwamen er echter tal van nieuwe mediakanalen op. In plaats van de enkele grote spelers, kan men nu zijn nieuws halen bij […]

24 april

Veel kandidaten, weinig keuze

Posted by

Artikel Blauwdruk april 2017 Veel kandidaten, weinig keuze Meningen in dit artikel zijn meningen van de auteur, niet noodzakelijk officiële standpunten van LVSV Leuven. (Arno Neukermans Bataillie – 05/04/2017)   Elf kandidaten dingen mee naar het Franse presidentschap, vijf van hen maken amper kans en halen met moeite 1% in de peilingen. Maar wie zijn […]

LVSV

Niet zomaar een vereniging.

  • Tom Palmer

    The continuity of leadership that LVSV has achieved is something from which all liberal youth groups could learn.

    - Tom Palmer
  • Johan van Overtveldt

    “Wanneer je er gaat spreken voel je steeds een grote aandacht voor wat je zegt en dit blijkt ook uit de verstandige vragen nadien, bovendien zijn het dan nog eens jonge mensen. Eén van de grote zaken die we vandaag missen is engagement, dat is er in jullie organisatie net wel. Men moet veel meer durven praten over de echte relevante problemen zodat een maatschappelijk debat op gang komt, het LVSV doet dit zeer goed. Het is duidelijk voor welke waarden jullie staan. Jullie hebben verbazend goede argumenten, zeker gezien jullie leeftijd. Dit inhoudelijke aspect mis ik vaak in onze samenleving.”

    - Johan van Overtveldt