LVSV Leuven
Tikken op het zere been van het antisemitisme
16 juni 2018
Cool-Statue-of-Liberty

Een vriend van mij deelde de intussen beruchte videoclip “Money Tot De Dood” van BizzyBlaza. Geen ongewone titel voor een rapper, hij wees me erop dat het over de schreef en zelfs antisemitisch is. “Rappers die iets hatelijks zeggen?” Dacht ik bij mezelf. Dat zijn we intussen wel gewend, maar toen ik eenmaal aan het luisteren was kookte mijn bloed.

Laat ik eerst vooropstellen dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is en hoog in het vaandel gedragen wordt. Alles moet gezegd kunnen worden. Dit recht is er niet om over het weer te praten of om populaire opinies te verdedigen. Die hebben geen bescherming nodig, het zijn de onpopulaire opinies die dit nodig hebben. Het gaat dus niet over zijn recht om een bepaalde mening te ventileren. Dit moet ons er niet van weerhouden om inhoudelijk te reageren.

Ik zal direct met de deur in huis vallen en zeggen dat dit antisemitisme is in al zijn glorie, alle remmen los. Werkelijk geen genade. Alle clichés, negatieve stereotypen van Joden worden uit de oude doos gehaald. Dit allemaal verhuld onder de mantel van het ‘antizionisme’. Persoonlijk vind ik het zionisme een verwerpelijke ideologie, en ik begrijp dan ook de klachten over deze ideologie. De vraag is of de Palestijnen iets aan BizzyBlaza’s gedrag hebben? Al jaren probeert de Israëlische Eerst minister, antizionisme gelijk te stellen met het antisemitisme. Nu speelt BizzyBlaza hem gewoon in de kaart en geeft hij de media een stok om hem mee te slaan. De meeste Zionisten zijn geen joden en veel joden zijn geen zionisten, dus is deze equatie onacceptabel.

Wie gaat hierop afgerekend worden, hoe gaat de doorsnee burger dit zien? “Het zijn weer de moslims, de allochtonen, het komt altijd uit dezelfde hoek.” Er zit toch een kern van waarheid in. Het fysieke/verbale geweld komt helaas vaak uit dezelfde hoek, want zoveel Jan Tollenaere’s zijn er nu ook niet. Als moslim neem ik hier dan ook stellig afstand van en veroordeel ik dit ten zeerste. Ik wil dan ook mijn Joodse medeburger een hart onder de riem steken en hen zeggen dat er veel moslims zijn die dit niet accepteren.

Het is tenslotte dit soort pesterijen en geweld dat veel Europese Joden nog meer redenen geeft om naar Israël te vertrekken. BizzyBlaza veroorzaakt precies hetgeen waartegen hij pretendeert te betogen.

Zonder toestemming heeft de rapper een video gemaakt van zijn gesprek met de MNM Presentators Astrid & Brahim en gepost op Facebook met de volgende titel: “BizzyBlaza EXPOSED nationale radio met verborgen camera”. Hier kun je het gesprek zien voor hij live begint te rappen op de radio en nadat ze de stekker eruit hebben getrokken. Blijkbaar wekte dit veel verontwaardiging bij BizzyBlaza. “Maar sommige dingen, gevaarlijk. Nationaal Vlaamse radio”, zegt presentator Brahim. Hierop reageert de rapper als volgt: “Hoe vaak wordt er niet over Moslims gepraat? En we mogen niet over de Zionisten praten?”

Dit was voor mij het dieptepunt, hij probeerde zijn eigen vel te redden door te pretenderen dat hij het voor de moslims opneemt. Abject gewoon. Iedereen heeft het recht om zionist te zijn of een pro-Palestijnse houding aan te nemen. Laten we de confrontatie vooral aangaan in debatten en niet eenzijdig haat opruien jegens Joden.

Niemand wordt beter van het gebruik van slogans, niet de Palestijnen, noch Joden, noch moslims en noch allochtonen. BizzyBlaza moet niet met stenen gooien uit een glazen huis, hij is niet in de positie om in naam van wie dan ook over zo’n delicaat en serieus onderwerp te spreken. Hij heeft klaarblijkelijk de capaciteiten niet en noch het verstand om te begrijpen waarom mensen dit soort antisemitische hatespeech niet accepteren.

 

Mohammed El issati

Blauwe Maandag: Brexit
14 maart 2018
brexit
Recentelijk verklaarde Theresa May dat Groot-Brittannië ook na de Brexit lid wilt blijven van verschillende Europese agentschappen. Hoe de precieze Brexit eruit zal zien blijft echter nog steeds onduidelijk en de deadline nadert steeds sneller. Ondertussen hebben Schotland en Wales steeds meer schrik wat er met hen zal gebeuren na de Brexit. Hoog tijd om 2 experten aan het woord te laten om de Brexit situatie te verduidelijken!

Sprekers:
Steven Van Hecke is professor politicologie en Europese Integratie aan het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven. Hij doet hoofdzakelijk onderzoek op het kruispunt van vergelijkende politiek, EU-studies en bestuurskunde.

Steven Van Hecke behaalde een master in European Integration and Co-operation (University of Hull) en is doctor in de sociale wetenschappen (KU Leuven). Daarnaast is hij een vaak gevraagd expert in verschillende media en neemt vaak deel aan debatten op internationale fora.

————————–————————–————————–————

Pieter Cleppe vertegenwoordigt de onafhankelijke denktank Open Europe in Brussel sinds 2008. Hij is licentiaat in de rechten (2004, KU Leuven) en behaalde in 2005 een diploma in economische analyse van het recht, waarvoor hij studeerde aan de universiteiten van Hamburg, Bologna en Wenen.

Open Europe is een denktank die zich specifiek richt op EU-beleid en een Europese Unie als vrijhandelszone bepleit, alsook dat de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland zo vrij mogelijk blijft na Brexit. Ook staat de denktank kritisch tegenover de euro.

Pleidooi voor kernenergie
6 maart 2018
koeltorens_doel

Dit artikel werd geschreven door ondervoorzitter Dieter Van Esbroeck. Meningen geuit in dit stuk zijn strikt persoonlijk en reflecteren niet noodzakelijk de visie van onze vereniging.

 

De hypocrisie rond de kernuitstap is compleet. Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling voor de MR, wil de kernuitstap absoluut laten doorgaan en liet daarvoor slechts enkele delen van het nieuwe energierapport lekken naar de pers. Uit die delen moest blijken dat de kernuitstap te duur zou zijn. Wat niet in die delen was opgenomen, was de onvermijdelijke grote stijging in CO2-uitstoot die dit met zich mee zal brengen. Het is wel zeer toevallig dat er nu juist jodiumpillen worden uitgedeeld voor een mogelijke kernramp, risicobeheersing of bangmakerij?

MR, Open VLD, CD&V en nog schandaliger, Groen, staan allemaal op de barricade voor de kernuitstap. Nochtans is Duitsland ons voorgegaan in dit scenario. Ondertussen zijn de energieprijzen van Duitsland, overigens samen met de onze en die van Denemarken, de hoogste in Europa. Daarnaast blijven er maar nieuwe bruinkoolcentrales bijkomen, allemaal met als hoger doel een economie die volledig draait op hernieuwbare energie.

Laat ons heel eerlijk zijn, dat doel is verre toekomstmuziek, terwijl het klimaatprobleem nu moet aangepakt worden. De klimaattop van Parijs is een grote stap in de goede richting maar nog niet voldoende om de grens van 2°C opwarming te vermijden. En zelfs de huidige doelstellingen zal Duitsland niet halen. De koolstofarme kernenergie kan hier een grote rol in spelen.

Greenpeace haalt op haar site in principe 3 redenen aan waarom kernenergie een slecht idee is. Ten eerste het kernafval. Hier worden echter heel hoge eisen aan gesteld. Het wordt gestockeerd in volledige isolatie, waar het radioactief verval het probleem oplost. In Finland is er een onderzoek gedaan naar wat er zou gebeuren indien de vaten zouden lekken en de omgeving, inclusief mensen zouden worden blootgesteld aan radioactieve straling. Deze zal voor ons niet meer bedragen dan de straling van een aantal bananen. Ja, zoals het tv-programma ‘sorry voor alles’ ons heeft geleerd, zijn ook die radioactief. Ook hier is recyclage trouwens een optie. Frankrijk is gespecialiseerd in het terug verrijken van uranium en plutonium voor hergebruik.

Ten tweede is er het gevaar voor een kernramp. In het verleden zijn er niet veel voorbeelden geweest van kernrampen, maar die bij Tsjernobyl en Fukushima hebben de hele wereld schrik aangejaagd. Bij Tsjernobyl zijn er duizenden doden gevallen, maar dit was grotendeels door de slechte veiligheidsmaatregelen en door de geheimhouding van de Sovjet-Unie. Japan benadert beter onze maatschappij, al kan een kernramp als in Fukushima niet plaatsvinden bij onze soort reactoren. Nu is daar geen enkele dode gevallen door directe effecten en kan er zelfs geen enkele dode met zekerheid worden toegeschreven aan de ramp op basis van langetermijneffecten van de straling. Enkel de evacuatie heeft slachtoffers gekost, maar daar is het moeilijk te zeggen welk deel door de overstroming werd veroorzaakt. De steenkoolwinning daarentegen kost elk jaar globaal al duizenden slachtoffers. En dan hebben we het nog niet over de positieve effecten op de luchtverontreiniging die de uitgespaarde koolstofuitstoot oplevert. Bovendien richt het onderzoek in de kernenergie zich tegenwoordig op intrinsieke veiligheid, wat betekent dat een nucleaire ramp volledig is uitgesloten.

Ten derde is er de kostprijs. Dit is eigenlijk op dit moment het enige echte obstakel voor kernenergie. De kernuitstap zal ons echter zelfs geld kosten, dus zie ik daar geen probleem. Voor het bouwen van nieuwe kerncentrales is dit natuurlijk wel een probleem. Hernieuwbare energie kan de kostprijs ferm opdrijven, omdat op piekmomenten van wind en zon de kerncentrale niet moet draaien. In het gebied van kernenergie is er nog heel veel verbetering mogelijk, waardoor de performantie stijgt en de kostprijs daalt. Ook betere/goedkopere opslag van energie zou veel problemen uit de wereld helpen. De stijgende prijs van de uitstoot van broeikasgassen binnen het Europees systeem voor emissiehandel kunnen de balans in de toekomst doen kantelen ten voordele van kernenergie.

Zou ik dus mogen oproepen de positie over kernenergie te herzien? De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd, maar energie hebben we wel altijd nodig. Kernenergie kan een nuttige, milieuvriendelijke aanvulling zijn. De grens tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie is een dunne lijn, zoals afgelopen weken weer is aangetoond in de discussie rond hout- en pelletkachels. Maar ook zonnepanelen verbruiken zeldzame grondstoffen. Ik weet dat kernenergie een slechte connotatie heeft, maar als het momenteel de meest duurzame oplossing is, moet toch zeker Groen, de partij die de klimaatkwestie claimt, ervoor kunnen kiezen? En ook de regeringspartijen hebben een grote verantwoordelijkheid om het klimaatakkoord na te leven. Zet in op kernenergie, op onderzoek en ontwikkeling en neem zo terug de leidende rol op met België die nodig is in de strijd tegen klimaatverandering!

Dieter Van Esbroeck

 

https://ourworldindata.org/what-was-the-death-toll-from-chernobyl-and-fukushima

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo-2016-special-report-energy-and-air-pollution.html

https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/03/nuclear-power-paves-the-only-viable-path-forward-on-climate-change

Blauwe Maandag: Peter De Keyzer “Vrijheid in tijden van verandering”
5 december 2017
De Keyzer
De westerling wordt om de oren geslagen met alle rampspoed die hem te wachten staat. Financiële crisissen, klimaatopwarming, burn-outs, terrorisme of een toekomst vol robots en zonder jobs. Ook schuldgevoelens over klimaat, consumptie, ongelijkheid, migratie of terrorisme staan steevast op het menu.

Maar hoe garanderen we dat westerse burgers weer hoopvoller naar de toekomst kijken? Volgens Peter De Keyzer moeten we hen laten geloven in hun eigen kunnen. Door ze vertrouwd te maken met hun eigen keuzes. Door ze te laten geloven dat ze zelf het verschil kunnen maken. Door ze tevreden te laten zijn met wat ze hebben. Door ze zelf verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leven. Niet door ze om de oren te slaan met hoe goed ze het hebben en hoeveel er op het spel staat. Niet door ze voortdurend rampscenario’s op te solferen. Niet door ze schuldgevoelens aan te praten voor elk probleem in de wereld. En al zeker niet door te beweren dat elke optimist een dommerik is.

Tijdens deze Blauwe Maandag zal Peter De Keyzer verder uiteenzetten hoe hij vrijheid ziet in tijden van verandering.
Zoals altijd: 20u, M. Museumcafé Leuven, gratis toegang!

Blauwe Maandag: The drug war
11 november 2017
Drugs

Op het vlak van drugsbeleid blijft België enorm verdeeld. Langs de ene kant zijn er voorstanders die geloven dat er een verantwoordelijker gebruik komt door bepaalde drugs te legaliseren, langs de andere kant zijn er tegenstanders die niet willen dat er nog meer schadelijke producten legaal worden. Een van de bekendste tegenstanders van de legalisatie is misschien wel Antwerpen waar Bart De Wever zijn befaamde war on drugs voert.

Maar is zo een war on drugs wel een goed idee? LVSV Leuven nodigt Peter Muyshondt uit om zijn visie op drugsbeleid duidelijk te maken en erna in discussie te gaan.

Peter Muyshondt is hoofdcommissaris van de lokale politie Voorkempen. Recent publiceerde hij het boek: Beleid op speed nadat hij eerder reeds het boek Broers waren we publiceerde.

Blauwe Maandag: Over ondernemen
27 oktober 2017
bourlon
Hans Bourlon is medeoprichter en CEO van Studio 100.
Een economie is niets zonder ondernemers. Ze creëren werkgelegenheid en welvaart . Maar hoe word je nu echt ondernemer? Wat zijn de tips & tricks van het ondernemerschap? Hans Bourlon legt het uit aan de hand van zijn recentste boek “De Blik van Bourlon” dat de heer Bourlon gratis aanbiedt aan aanwezige studenten!

In De blik van Bourlon gunt de gedreven ondernemer ons met veel gevoel voor humor en zelfrelativering een inkijk in zijn leven als CEO. Tegelijk legt hij raak en precies de Vlaamse ziel van vandaag bloot. Bourlon zoekt al schrijvend waar het echt om draait in het leven en hij schetst hoe hij menselijkheid, zingeving en stilte vindt.

Je ontdekt hoe het er achter de schermen van Studio 100 aan toegaat. Je leest over het succes, de tegenslagen en ook de menselijke drama’s die ondernemen soms met zich meebrengt.
Van het effect van zijn passage in De Slimste Mens ter Wereld, tot overstekende herten en een brief aan het adres van Pieter Bruegel. Dit boek brengt je aan het lachen, bezorgt je een krop in de keel en stemt je tot nadenken.

Voor De blik van Bourlon zijn de beste columns uit de krant De Tijd herwerkt en op een bijzondere manier aan elkaar verbonden via nooit eerder gepubliceerde brieven en verhalen. Randall Casaer maakte er prachtige illustraties bij.

Blauwe Maandag: Intercommunales
21 oktober 2017
intercommunales

Peter Reekmans is een politicus voor LDD en burgemeester van Glabeek. Hij is in een verder verleden ook nog voorzitter geweest van Jong VLD. Als libertair strijdt hij voor lage belastingen en een vlaktaks. In zijn strijd voor zoveel mogelijk individuele vrijheid liggen bijvoorbeeld de intercommunales, die hij ondemocratisch vindt, op zijn pad. Daar heeft hij dan ook nog maar pas 2 boeken over geschreven.

Reekmans toont daarin aan welke verpletterende verantwoordelijkheid de intercommunales hebben in de gigantische stijgingen van de prijzen voor basisbehoeften zoals energie, water en afval. Het boek brengt voor het eerst alle (semi-)intercommunales per sector in kaart en geeft een duidelijk beeld van de verdoken gemeentebelastingen en de buitenbalansstructuren via de intercommunales.

Wil je weten wat de intercommunales nu echt doen? En waarom er zoveel schandalen rond zijn? Kom dan zeker maandag 23 oktober om 20u00 naar het M-café!

« Vorige items